Індекс: 34600
Поштова адреса: Україна, Рівненська область, Рівненський район, м.Березне, вул. Будівельників, 4
Телефони: (03653)54915
E-mail: drygashkola_2009@ukr.net
Директор: Ковальчук Галина Ростиславівна
 

ВМІСТ НЕВІДКЛАДНОГО ЕВАКУАЦІЙНОГО РЮКЗАКА

БЕЗПЕКА  НА ВЕЛОСИПЕДІ

БЕЗПЕКА НА РОЛИКОВИХ КОВЗАНАХ

БЕЗПЕКА ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ГАЗОМ

БЕЗПЕКА СПІЛКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ

БЕЗПЕЧНА ДОРОГА ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ОДИН ВДОМА

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ПОБУТІ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ВОДІ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ З НЕЗНАЙОМЦЯМИ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ З ТВАРИНАМИ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ЛЬОДУ

ОСНОВОПОКЛАДАЮЧІ ІДЕЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

В своїй діяльності по реалізації освітніх цілей педагоги школи керуються принципами, зафіксованими в Концепції розвитку освіти, в регіональних освітніх програмах які визначають цілі, стратегію, зміст, шляхи і засоби розвитку системи освіти, стиль взаємодії її суб'єктів.

Виходячи з викладеного, школа провідною ідеєю вибрала реалізацію проблеми «ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ, ЩОДО СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИПУСКНИКА ШКОЛИ».

Вважаємо, що кінцевим результатом реалізації Концепції розвитку школи

стане модель випускника Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2

МОДЕЛЛЮ ВИПУСКНИКА Є ГРОМАДЯНИН ДЕРЖАВИ, ЯКИЙ:

має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентоспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

уміє критично мислити;

здатний до самоосвіти і саморозвитку;

відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

уміє опрацювати різноманітну інформацію

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ:

Створення оптимальної моделі Малої академії народних мистецтв та ремесел як цілісного освітньо-виховного центру художньо-естетичної культури особистості

Володіння демократичним стилем управління на основі врахування індивідуальних особливостей і запитів учителів, погодження з колективом шляхів оновлення змісту, форм, методів навчання і виховання учнів.

Здатність продукувати власний педагогічний досвід.

 

Упровадження запропонованого досвіду роботи, сприятиме ефективності та результативності управлінського аспекту у забезпеченні педагогічного керівництва розвитком здібностей та обдарованості учнів, формуванні та розвитку особистості, здатної орієнтуватися в життєвому просторі, здатної жити в ринкових відносинах, професійно орієнтованої, інтелектуально розвиненої, національно свідомої, вихованої, життєво компетентної.