Індекс: 34600
Поштова адреса: Україна, Рівненська область, Рівненський район, м.Березне, вул. Будівельників, 4
Телефони: (03653)54915
E-mail: drygashkola_2009@ukr.net
Директор: Ковальчук Галина Ростиславівна
 

  1.  

         Наявність відкритої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їхніх навчальних досягнень

Система та аналіз оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти — важливий інструмент, що забезпечує якість освітнього процесу. Система оцінювання навчальної діяльності учнів у закладі освіти містить критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень. Розроблення критеріїв, їх оприлюднення та інформування робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу. Кожна виставлена оцінка має обгрунтовуватися вчителем та відповідати оприлюдненим критеріям оцінювання. Критерії оцінювання, запропоновані МОН України, - основа, на якій вчителі вибудовують систему оцінювання. При вивченні кожної теми, виконанні обов’язкового виду роботи педагогічний працівник розробляє критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, враховуючи критерії оцінювання, затверджені Міністерством освіти і науки України, специфіку вивчення теми, освітню програму закладу освіти, компетентнісний підхід до викладання предмету (курсу). Педагогами розробляються критерії оцінювання і при використанні інших організаційних форм проведення навчальних занять. Оцінювання здобувачів освіти з використанням наявних або розроблених критеріїв оцінювання дозволяє зробити цей процес прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу. Здобувачі освіти та їх батьки проінформовані про правила та процедури оцінювання навчальних досягнень у ліцеї.

Система оцінювання у ліцеї спрямовується на розвиток та оволодіння учнями ключовими компетентностями. Оцінюється, у першу чергу, не обсяг засвоєних знань, а уміння використовувати ці знання для вирішення прикладних завдань. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі: оцінка має стимулювати учнів до навчання, а не бути засобом покарання.

 Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

Аналіз оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти є важливим інструментом у забезпеченні якості освітнього процесу і використовується з метою вивчення наступності, адаптації учнів, об’єктивності оцінювання, вивчення впливу форм і методів роботи, які використовує педагог, на рівень навчальних досягнень учнів тощо. На основі аналізу динаміки показників навчальних досягнень учнів адміністрація ліцею може приймати педагогічні і управлінські рішення щодо підвищення якості освітньої діяльності.

З метою врахування індивідуальних особливостей, здібностей та розвитку дитини у ліцеї створюються умови для розроблення індивідуальної освітньої траєкторії. Вона дозволяє зробити освітній процес комфортним, забезпечує індивідуальний прогрес дитини у оволодінні ключовими компетентностями.

Оцінювання в ліцеї спрямоване, передусім, на розвиток здобувачів освіти. З цією метою вчителі закладу застосовують формувальне оцінювання. Цей вид оцінювання є важливим мотиваційним чинником для учня та показником його прогресу у навчанні. Здобувач освіти може самостійно і усвідомлено визначати потреби освітньої діяльності спільно з педагогічним працівниками працювати над власним розвитком. Для формувального оцінювання можна використовувати різні інструменти (портфоліо учня, листок самооцінювання тощо).

 Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, датності до самооцінювання

 

Одним із чинників, який характеризує якість освітнього процесу в ліцеї, є задоволеність здобувачів освіти результатами своєї освітньої діяльності. Система оцінювання в закладі освіти допомагає відмежувати прогрес і формувати в учнів почуття відповідальності за результати власної навчальної діяльності. Щоб процес оцінювання сприймався учнями як справедливий, вчителі можуть долучати їх до розроблення критеріїв такого оцінювання. Спільне розроблення критеріїв (вчитель-учень) дозволяє сформувати в учнів позитивне ставлення до оцінювання і підвищити їх відповідальність за досягнення результату.

Через систему оцінювання освітньої діяльності важливо розвивати в здобувачів освіти активну життєву позицію. Це досягається як через індивідуальний підхід так і в системі наскрізного процесу виховання, який формує цінності. Тут має велике значення скоординована діяльність педагогічного колективу в ліцеї, співпраця педагогів, класних керівників, практичного психолога.

Педагогічні працівники у процесі розроблення системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти практикують використання самооцінювання і взаємооцінюванн. Розуміючи технологію оцінювання власної роботи, здобувачі освіти з її допомогою можуть ефективніше навчатися. Використання взаємооцінювання сприяє налагодженню партнерській взаємодії між учасниками освітнього процесу. За такої методики оцінювання учні допомагають одне одному покращувати свої навчальні результати.