Середа, 18.09.2019, 14:14
Вітаю Вас Гость | Реєстрація | Вхід

Березнівська загальноосвітня школа № 2

Пошук
Новини школи
Новини школи [195]
Описуються свіжі новини із життя школи
Оголошення [21]
Готуємось до ЗНО [5]
Допомога в підготовці до ЗНО
Меню сайту

Актуальність досвіду

ПРОВІДНА ІДЕЯ ДОСВІДУ:

               Один із основних напрямів діяльності школи – це створення цілісної скоординованої системи з виявлення, розвитку, підтримки і стимулювання здібних дітей і талановитої молоді.

               Переосмислення і переоцінка досвіду, нового розуміння цінностей освіти, створення нової моделі конкурентоспроможного випускника школи І, ІІ, ІІІ ступенів.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ:

               Створення умов для самореалізації учнів, розвитку їхніх здібностей, обдарувань, випробування сил та отримання досвіду особистих досягнень у різних видах урочної та позаурочної діяльності.

               Спрямування діяльності педагогічного колективу на виховання високоморальної особистості.

               Визначення та реалізація основних педагогічних умов та шляхів підвищення ефективності розвитку творчої особистості, формування її художньо-естетичної культури в системі діяльності Малої академії мистецтв та ремесел.

               Активне формування інноваційного стилю діяльності керівників МАНМР, цілеспрямоване удосконалення освітньо-виховного процесу, сприйняття цінностей нового педагогічного мислення.

               Нормативно-правове забезпечення інноваційних форм діяльності, готовності педагогічних працівників брати участь у реалізації змісту позаурочного педагогічного процесу.

МІСІЯ ШКОЛИ – ЦЕ ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ НАВЧАЛЬНОЇ ЗАКЛАДУ

Педагогічний колектив вирішив, що місія школи, враховуючи соціальне замовлення на випускника школи, – формування та розвиток людини, здатної орієнтуватися в життєвому просторі, здатної жити в ринкових відносинах, професійно орієнтовану, інтелектуально розвинену, національно свідому, виховану, життєво компетентну. Досягнення рівня життєвих компетенцій та функціональної грамотності педколектив вбачає як загальне завдання і принциповий результат діяльності всієї школи. Достатнього рівня компетентностей повинні досягти випускники профільних класів, при цьому їх рівень для різних класів буде різним і складатиметься із полікультурної, соціальної, оздоровчої, комунікативної компетентностей. Таким чином, педагогічний колектив вважає, що в сучасному суспільстві школи повинна стати гарантом інтелектуального, духовного, фізичного розвитку вихованців. Вона повинна задовольняти різнобічні запити дітей, забезпечувати корекційну роботу, здійснювати компетентно орієнтований підхід у навчанні та вихованні.